W jakim ośrodku we Wrocławiu umieścić seniora?

Wrocław jako miasto przede wszystkim nastawione na młodych ludzi, młode rodziny, studentów i pracowników licznych korporacji pozornie wydaje się zapominać o aktywizacji seniorów. Są to jednak jedynie pozory. Rozwijające się Uniwersytety Trzeciego Wieku, poszerzająca się oferta zajęć aktywizacyjnych dla osób starszych i dbałość o odpowiednią opiekę w domach spokojnej starości to ważne dla życia seniorów aspekty. Czytaj więcej o W jakim ośrodku we Wrocławiu umieścić seniora?