Projekty budynków rolniczych i ich rodzaje

Gospodarstwa rolne są zróżnicowane. W dużej mierze od profesji danego gospodarstwa zależy jakiego typu budynki gospodarcze będą potrzebne. Budynki w gospodarstwach rolnych określane są jako grupa obiektów inwentarsko-gospodarczych, mająca różny zakres funkcjonalny oraz użytkowy. Z tego powodu projekty budynków w gospodarstwach rolnych dzieli się ze względu na ich docelowe przeznaczenie.

Kategorie na jakie się je dzieli to:

– stajnie (parterowe, lub z użytkowym poddaszem),
– budynki dla bydła (obory dla krów mlecznych i obory dla bydła mięsnego),
– budynki dla drobiu (kurniki: dla brojlerów i niosek),
-budynki dla trzody (chlewnie i tuczarnie),
– stodoły,
– budynki inwentarskie oraz gospodarcze.

Projekty budynków rolniczych powinny odpowiadać potrzebom inwestorów. Ze względu na to np. projekty stajni powiększa się o dodatkowe projekty ujeżdżalni, czy części mieszkalnych.

Projekty budynków rolniczych – technologia budowy

Technologia w budownictwie cały czas się rozwija. Aktualnie inaczej budujemy budynki rolnicze, niż 30 lat temu. Ważne jest, aby budować z materiałów trwałych, ale równocześnie umożliwiających bezproblemową przebudowę obiektu.

W  projektach budynków rolniczych takich jak kurniki, czy chlewnie wykorzystuje się określony system utrzymania. Ważna jest również odpowiednia ilość pomieszczeń, która uwzględnia wielkość hodowli oraz narzucone wymogi techniczne. Wymogami określonymi dla projektów budynków rolniczych są m.in.: wzmocnienia ścian konstrukcyjnych, czy wymogi ochrony budowli rolniczych.

Zabudowa siedliskowa – na czym polega?

Garaże, budynki gospodarcze oraz mieszkalne zaliczają się jako zabudowa siedliskowa. Jest ona również uwzględniania pod projekty budynków rolniczych. Zabudowa siedliskowa jest możliwa na działkach rolnych pod warunkiem, że prowadzona jest działalność rolna.

Pod zabudowę siedliskową wliczają się m.in.:  budynki mieszkalne, stajnie, budynki gospodarcze  oraz budynki dla trzody, czy drobiu. Możliwości zagospodarowania ziemi rolnej budynkami są bardzo duże. Wszystko zależy od potrzeb inwestora. Ważne jest również, że istnieje możliwość wybudowania domu mieszkalnego.

Post Author: adminiusz23

Dodaj komentarz